KHÁCH SẠN TRÍ LÊ – ĐỒNG THÁP

Khách sạn Trí Lê được thiết kế và thi công bởi EURO Moulding, cho các hạng mục ốp tường và trần. Công trình được sử dụng kết hợp đa dạng sản phẩm như phào chỉ ps Hàn Quốc, tấm ốp tường 3D và lam sóng

Chi tiết dự án

Khách sạn Trí Lê được thiết kế và thi công bởi EURO Moulding, cho các hạng mục ốp tường và trần. Công trình được sử dụng kết hợp đa dạng sản phẩm như phào chỉ ps Hàn Quốc, tấm ốp tường 3D và lam sóng

DMCA.com Protection Status